Is het mogelijk het auditief geheugen van een doof geboren kind zodanig te stimuleren met een cochleair implantaat dat optimale taalontwikkeling mogelijk is met alleen gesproken taal.

De invloed van hoorervaringen op de ontwikkeling van het auditief systeem is het grootst tussen 24 weken en 18 – 28 maanden na de geboorte. Wanneer de kritieke periode niet wordt benut zal ook de spraak-/taalontwikkeling, die sterk afhankelijk is van een goede auditieve taalinput in het eerste levensjaar, ernstig bemoeilijkt worden. De meeste doof geboren kinderen in Nederland krijgen voor hun eerste levensjaar in cochleair implantaat(C.I.), maar moeten dan nog helemaal leren horen, wat zeker enkele maanden in beslag neemt. Is het dan eigenlijk nog wel mogelijk om daarna alleen met gesproken taal (waarvan ze hooguit 50 tot 60% kunnen horen) tot een optimale spraak-/taalontwikkeling te komen. Met gebarentaal zouden deze kinderen vanaf de geboorte wel een normale taalontwikkeling kunnen doormaken, maar door de komst van het C.I. wordt dit vaak achterwege gelaten, waardoor de taalontwikkeling van deze kinderen misschien wel ernstig in het gedrang komt en de mate van beperking verhoogd.