Is het mogelijk energie te halen uit twee vloeistoffen en de combinatie van zwaartekracht, drijfvermogen en communicerende vaten en een membraam?

Vloeistof 1 zit in vat1 met bodem voorzien van membraam waar vloeistof 1 niet door kan. Vat1 hangt in groter vat2 gedeeltelijk gevult met vloeistof 2. Niveau vloeistof 2 is hoger dan bodem vat1 met vloeistof 1. Vloeistof 2 kan dankzij communicerende vaten door membraam. Door drijfvermogen vloeistof 2 stijgt deze naar oppervlakte in vloeistof 1 en stroomt over rand terug in vat 2. Stroming en stijgkracht kunnen gebruikt worden om energie op te wekken.