Is het mogelijk een low cost sensor te ontwikkelen die met onafhankelijke stroomvoorziening utra fijn stof en NO2 kan meten?

Luchtverontreiniging wordt nu berekend met een model en deels gemeten. Burger willen zelf de luchtkwaliteit in hun directe leefomgeving meten.Een low cost sensor is dan een must. De sensor zou met een knoopcel batterij gevoed moeten worden om onafhankelijke stroomvoorziening te hebben. Veel sensoren kunnen nu tot PM 1 (fijn stof ) meten. maar ultra fijn stof nog niet of alleen met dure apparaten. De grootste gezondheids risico's zijn juist van ultra fijn stof. Meer real time informatie is daarom nodig om bijv Cara patiënten dagelijks en ieder uur advies te kunnen geven over de luchtkwaliteit van hun directe omgeving.