Is het mogelijk de ethische bijdragen aan de samenleving van verschillende generaties te meten?

Mijn vraag komt voort uit een zinsnede die ik geregeld hoor van ouderen, die zeggen dat 'zij de samenleving hebben opgebouwd. Vaak bedoelen ze dat in soc.-econ. zin, maar m.i. spreekt er ook vaak een moreel in door waarmee menigeen zich afzet tegen andere, lees jongere generaties. Deze manier van kijken is volgens mij als zo oud als de weg naar Rome en geeft een kloof weer tussen generaties, valt die kloof te overbruggen?