Is het mogelijk dat in de toekomst blijkt dat eeuwigheid en oneindigheid een en hetzelfde zijn; maw, een einde aan het universum is eigenlijk niet denkbaar, want ook daar moet toch weer iets 'achter liggen'.

Oneindigheid en eeuwigheid zijn voor mensen eigenlijk vrijwel onwerkbare begrippen. Als er oneindigheid is, zijn er ook oneindig veel mogelijkheden in het universum en ook oneindig veel mogelijkheden op nog veel meer universums (universa..?), waarmee eigenlijk alles op losse schroeven komt te staan. Want dan zijn er ook oneindig veel mogelijkheden op nog meer planeten met leven en oneindig veel mogelijkheden op plekken in ons of andere universums met misschien andere natuurwetten? Of is dat niet mogelijk? Dat is uiteindelijk misschien mijn eigenlijke vraag. Groet, Michiel mastenbroek