Is het mogelijk ‘broeikas compenserend’ te vliegen?

Op dit moment is ongeveer 5 % van de klimaatverandering toe te schrijven aan de luchtvaart. Deze bijdrage is voornamelijk het gevolg van de emissie van CO2, effecten van methaan en ozon, en de vorming van de zogenaamde 'contrails' (condensatiesporen). Volgens de huidige inzichten hebben deze niet allemaal eenzelfde effect op de klimaatverandering en werkt een deel zelfs afkoelend (dit is afhankelijk van de condities van de atmosfeer waar gevlogen wordt). Als dit inderdaad het geval blijkt te zijn, dan kan deze kennis in eerste instantie ingezet worden om de effecten van de luchtvaart op het klimaat te minimaliseren. Maar misschien kan dan zelfs wel zo gevlogen worden dat de ‘global warming’ door CO2 uitstoot van andere industrieën volledig wordt gecompenseerd door de emissies van vliegtuigen. Zeker als de luchtvaart in het huidige tempo blijft groeien en dus op termijn een veel belangrijkere invloed op het klimaat krijgt.