Is het internet autonoom?

We vertrouwen dagelijks op het internet voor onze communicatie en handel. Toch is dit medium geen eigendom van een persoon of natie. De onderliggende protocollen zijn gedecentraliseerd. Is het internet zelfstandig, of heeft het bescherming nodig? Wanneer kan een netwerk op eigen benen staan? Deze vraag kan vanuit de kunstmatige intelligentie en bestuurskunde of politicologie onderzocht worden.