Is het heelal eindig of oneindig?.

Als het heelal oneindig is, hoe is dat ooit vastgesteld?. oneindig is immers niet te meten "er komt geen einde aan".