Is het haalbaar om de variatie in de opwekking van de hoeveelheid duurzame energie op te vangen door een wereldwijd netwerk aan te leggen om de energie te delen naar vraag en aanbod?

De opwekking van duurzame energie heeft vaak een variabel karakter. Zonne-energie levert bijvoorbeeld alleen energie op tijdens de uren met daglicht, golf-energie is afhankelijk van de weersomstandigheden en getijdenergie is regelmatig, maar verschuivend op welk tijdstip gedurende de dag dit energie oplevert. Door deze variaties in moment van opbrengst van de energie, is er vaak een verschil in de vraag en het aanbod van energie. Het overschot aan energie kan dan niet gebruikt worden en moet tijdelijk worden opgeslagen, met verlies van energie als gevolg. Het transport van energie naar een locatie waar op dat moment wel vraag is naar energie zou een oplossing kunnen zijn, mits het haalbaar is dit uit te voeren zonder te grote energieverliezen. Wanneer een uitruil van energie mogelijk is zal het toepassen van duurzame energiebronnen meer opleveren en zal de vraag naar duurzame energie toenemen.