Is het gebruik van sociale media de oorzaak of mede oorzaak van de explosie aan overwerkte of overspannen jongeren die deelnemen aan de arbeidsmarkt?

Het is opvallend dat zoveel jongeren met een kort arbeidsverleden al overwerkt of overspannen zijn. Ik zie veel mensen om mij heen en met name jonge mensen ook tijdens het werk nog in de weer met de smartphone e.d. Het lijkt of er geen tijd is voor rust om te focussen op dat waar men mee bezig dient te zijn.