Is het gebruik van het spoor in Nederland efficiënter te maken, met minder vertragingen, als je het onderscheid tussen intercities en sprinters opheft?

NS maakt onderscheid tussen intercities, die alleen de grote, veelbezochte stations aandoen, en sprinters, die alle haltes aflopen. Daaraan lijken intuïtief nadelen te zijn verbonden. 1. De meeste reizigers reizen tussen intercity-stations en intercity-stations, of tussen intercity-stations en sprinterstations. De reiziger die op een sprinterstation instapt, heeft dus meestal geen profijt van het feit dat zijn trein bij allerlei andere sprinterstations stopt. 2. Een sprinter stopt vaak op zoveel stations meer dan een intercity dat het veel extra reistijd oplevert. 3. Doordat intercities en sprinters met verschillende reistijden op hetzelfde traject rijden, kunnen vertragingen zich snel voortplanten. Een oplossing zou kunnen zijn: - alle treinen stoppen op alle grote stations, - en ze stoppen ook op de helft van de kleine stations, omdebeurt, - de treinen hebben dus ongeveer evenveel stops, waardoor de verschillende snelheden op één traject grotendeels wegvallen, - en het zou wel eens kunnen zijn dat de reizigers er efficiënter mee worden bediend.