Is het frequent wisselen van verschillende therapien een effectieve manier om selectie te voorkomen en dus resistentie tegen te gaan?

Prostaatkanker is indien beperkt to de prostaat goed te behandelen door chirurgische verwijdering van de prostaat of lokale (radio)therapie. Indien de kanker is uitgezaaid is hormonale en/of chemo-therapie noodzakelijk. Tegenwoordig zijn er diverse nieuwe medicijnen ontwikkeld waarmee prostaatkanker goed te behandelen is. Echter, allen zijn gedurende beperkte tijd effectief en induceren vrijwel altijd therapie-resistentie. De oorzaak van resistentie wordt verklaard door selectie van kankercellen die zich het snelst aanpassen aan de nieuwe situatie (therapie), resulterend in het omgekeerde van wat we willen bereiken, namelijk een nog ongevoeliger kanker. Zou het daarom mogelijk zijn om een dergelijke selectie te voorkomen door frequent van therapie te wisselen zodat tumoren niet in staat zijn tot aanpassing?