Is het denkbaar dat uitgaande van de grootheid van het heelal men naar de kleinste deeltjes (atomen of nog kleiner) gezien elk deetje in feite een zonnestelsel is. met de kern vergelijkbaar met de zon in ons eigen stelsel.

Kan het kleinste "even groot" zijn als het grootste? Alles is daarmee dan relatief tot het uiterste!