Is het bestaan van een goddelijke kracht in ons universum -met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid- te bevestigen of te ontkennen?

De enorme complexiteit van alles wat om ons heen is - waarvan we regelmatig moeten zeggen dat we heel veel nog niet begrijpen - nodigt uit tot deze vraag. Tot nu toe is er te vaak vanuit gegaan dat het bestaan van een goddelijke kracht en de wetenschap onverenigbaar zijn. Er zou immers niets bewezen kunnen worden. Ik denk dat dit niet zo zwart-wit gesteld kan worden. Wanneer afgaand op het feitenmateriaal - met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid -het bestaan van een goddelijke kracht aannemelijk gemaakt kan worden, dan heeft dat een enorme impact op de manier waarop we met zaken zullen (moeten of kunnen) omgaan!