Is het benutten van oude kolenmijnen voor energieopslag mogelijk en zinvol?

De combinatie van oppervlaktewater in flinke bekkens met holten op grote diepte (500-1000 m) lijkt interessant om energie te bufferen door middel van hydro-elektrische systemen. In vergelijking met 'Plan Lievense'-achtige concepten (10-50m), die met beperkte hoogteverschillen werken, zijn er voordelen. Te beantwoorden vragen zijn onder meer: - Hoe groot zijn de (nog) aanwezige holten op verschillende diepten? - Wat is het effect van waterstromen ondergronds? - Wat zou de financiële efficiëntie zijn van een dergelijk systeem? Als referentie wordt gedacht aan de situatie in Limburg met oude mijnen en Maasplassen.