Is grootschalige teelt van zeewier in zee/oceaan een mogelijke oplossing voor het vergroten van de productie van plantaardige eiwitten en andere stoffen die gebruikt kunnen worden in veevoer en voeding?

Land is een schaars goed en is nodig voor vele verschillende doelen (woningen, industrie, natuur, veeteelt, akkerbouw etc.). Niet al het beschikbare land is vruchtbaar en geschikt voor de teelt van gewassen. Land is daarmee een limiterende factor, terwijl de productie van voedsel en veevoer mondiaal gezien zal moeten toenemen. Daarnaast zullen biobased gewassen, die geteeld worden voor andere toepassingen dan voedsel, ook een groeiend teelt-areaal gaan vragen. In zeewier zitten zeer interessante stoffen, zowel eiwitten die in vee- en visvoer verwerkt kunnen worden als wel suikers en andere inhoudsstoffen met toegevoegde waarde die gebruikt kunnen worden als ingrediënten voor voedingsproducten of als basis voor biobased producten. Teelt van zeewier in de zee/oceaan maakt in potentie een enorme opschaling van genoemde stoffen mogelijk. Zou dit niet serieus onderzocht moeten worden?