Is geluk stuurbaar of wordt deze voornamelijk bepaald door het lot?

Iedereen is op zoek naar haar of zijn geluk. We denken dat dit stuurbaar is door eigen doelen te stellen. In hoeverre de deze doelen worden behaald, bepaald voor een individu vaak de mate van geluk. Is daarmee geluk stuurbaar en ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk, of wordt geluk bepaald door het lot? Bijvoorbeeld het toeval de juiste partner te vinden, of krijgen van wel of geen kinderen?