Is er voldoende ruimte in Nederland voor de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk?

Smart grids zijn onmisbaar in fluctuaties in vraag en aanbod van energie. Die vraag en dat aanbod worden steeds groter.