Is er (menselijk) bewustzijn/waarneming buiten het menselijk brein?

Is het wetenschappelijk vast te stellen dat er bewustzijn is buiten het menselijk brein. O.a. vanuit bijna dood ervaringen zijn er verklaringen waarbij er waarnemingen zijn gedaan zonder dat er sprake was van hersenactiviteit (klinisch dood). Dit doet vermoeden dat er een collectief bewustzijn zou zijn. Ook zou het mogelijk kunnen zijn dat dit elders in het lichaam plaats kan vinden.