Is er materiaal waarmee geluidsgolven (=kinetische energie) kunnen worden omgezet in elektrische energie?

Dat zou kunnen worden gebruikt om taluds van snelwegen, geluidsschermen bij fabrieken, luchthavens, etc. te bekleden en zo twee vliegen in een klap te slaan: geluidsdemping en energiewinning.