Is er in onze dominante technologische wereld van de toekomst nog plaats voor opvattingen, tradities, regels en wetten die vanuit religiën worden beleid?

De mens zoekt altijd naar zingeving, spiritualiteit, of een hoger doel in zijn leven. Veel van deze zoektochten vinden plaats in het belijden van een religie. De wereld van de toekomst is een wereld waarin technologie en wetenschap steeds meer duidelijkheid kunnen geven wie we zijn, waar we vandaan komen en of er ergens anders leven bestaat. Deze kennis kan dan mogelijk ook individuele zoektochten van mensen beantwoorden. Zou je daarmee kunnen zeggen dat technologie in de toekomst het stokje over zou kunnen nemen van religie?