Is er in de periode sinds de Tweede Wereldoorlog een verbinnenlandsing van het Nederlandse buitenlandbeleid opgetreden, en zoja, hoe precies?

Cruciale vraag ten aanzien van de drijfkrachten achter, en de aard van, het buitenlandbeleid toen en nu.