Is er een wetenschappelijke onderbouwing voor het feit dat wij, Nederlanders, continu de regels aanpassen aan het schijnbare onvermogen de regels te handhaven.

Het valt mij op dat er steeds regels bijkomen die m.i. geformuleerd worden omdat de situatie niet gehandhaafd kan worden. Dit gebeurt op velerlei gebied, van sociale omgang tot verkeersregels, van spelling tot criminaliteit. Om maar eens wat uitersten te noemen.