Is er een verband tussen stotteren en dyslexie?

De aanleg voor stotteren is erfelijk. Dyslexie is ook erfelijk. Beide lastige eigenschappen ontstaan in het taalgebied van de hersenen. In mijn familie komen deze kwalen regelmatig voor. Maar geen van ons heeft last van allebei. Het lijkt er op dat de taalstoornis (stotteren) van mijn zus en mij (geërfd van onze vader) wordt doorgegeven aan onze kinderen in een dyslectische vorm. Mijn kinderen, neven en nichten stotteren allemaal niet, maar zijn wel allemaal in meerdere of mindere mate dyslectisch terwijl dat bij hun ouders en grootouders niet voorkwam. Mijn andere zus is dyslectisch. Maar heeft dat dus niet van onze ouders geërfd. Toeval of niet? Bij mijn weten is er nog nooit onderzoek naar gedaan.