Is er een verband tussen het (vaker) voorkomen van hechtingsproblematiek bij kinderen en het laten huilen bij het inslapen en het geven van flesvoeding op kloktijden bij jonge baby's? zijn er gevolgen voor de gehele bevolking van Nederland?

Er is veel onderzoek naar de voordelen van borstvoeding, dat erop wijst dat flesvoeding in alle opzichten geen volwaardige vervanger is voor borstvoeding. Borstvoeding is echter meer dan alleen voeding: het is ook contact tussen moeder en kind. Laten huilen bij het slapenis een methode die contact tussen kind en ouder verbreekt. Laten huilen en flesvoeding worden beiden gestimuleerd door de centra voor jeugd en gezin (de consultatiebureaus). Toch vraag ik me af of deze verzorgingsmethoden voor jonge kinderen geen schade berokkenen, zowel op individueel niveau (persoonlijk leed door slechtere hechting) als op het niveau van de hele bevolking (meer psychische ziekten en criminelen).