is er een universeel eenheden stelsel te bepalen?

In onze moderne wereld werken we met een arbitrair eenheden stelsel. Hiermee werkend lopen we tegen allerlei constanten aan. B.v. snelheid van het licht in vacuüm, universeel gravitatie constanten. Getal van Avogadro. Ect. Stel we nemen de 7 belangrijkste constanten waarin alle 7 basis SI eenheden in zijn vertegenwoordigt (b.v. de snelheid van het licht zitten de meter en de seconde) en stellen deze allemaal op 1 (invariant voor vermenigvuldigen). Vervolgens berekenen je hoe groot dan de daarbij behorende meter, kilo, mol ect. Moet zijn om hieraan te voldoen. Krijgen we dan geen universeel een heden stelsel?