Is er een toekomst mogelijk zonder elektriciteit en elektrische apparaten?

Zeer veel toepassingen zijn gebaseerd op elektriciteit en dus op de lading van het elektron. Er wordt momenteel veel fundamenteel onderzoek gedaan naar mogelijkheden om andere eigenschappen en functionaliteiten van materialen en systemen te gebruiken, met als toepassingshorizon het maken van logische devices, geheugens, en andere apparaten ter vervanging van elektrische toepassingen. De achterliggende gedachte is hierbij om hiermee het grote energieverlies dat gepaard gaat met elektrische stroom (denk aan het opwarmen van mobiele telefoons of laptops) sterk te reduceren. Concreet wordt gedacht aan het gebruiken van andere eigenschappen (i.p.v. lading) van het elektron zoals spin (spintronica) en quantummechanische fase (quantum technologie) en het ontwikkelen van nieuwe functionele materialen (bijv. magnetische materialen) en het manipuleren van hun emergente eigenschappen (magnonen, fononen). Een andere richting waaraan gedacht kan worden is het ontwerpen van meta-materialen, uit bijvoorbeeld zelforganisatie van nanodeeltjes en colloïden, voor het manipuleren van licht (nanofotonica). In al deze richtingen heeft de Nederlandse wetenschap een uitmuntende “track record”. De wetenschappelijke uitdagingen zijn het ontwerpen en vinden van nieuwe materialen, functionaliteiten, en complexe systemen, het doen van nieuwe experimenten daaraan, en het begrijpen en modelleren van deze experimenten om uiteindelijk deze materialen te kunnen toepassingen.