Is er een samenhang tussen de kans op zitten blijven, uitstromen naar een lager niveau, en het zijn van wat heet een vroege leerling

Zitten blijven mag niet meer, stapelen wordt onmogelijk. Tegelijk zijn er steeds meer kinderen die steeds vroeger, nu tot geboren zijn in december, al naar groep drie gaan. Loop je sneller vast in het middelbaar onderwijs en levert dus de bezuiniging aan de voorkant een extra kostenpost op aan de achterkant? Een kostenpost die niet langer geoorloofd is?