Is er een relatie tussen het spelen op jonge leeftijd (c.q. het ontbreken van) en gevoeligheid voor drugsgebruik op latere leeftijd irt de stoffen die hersenen aanmaken gedurende spel en hersenontwikkeling

Tijdens spel worden opioids, cannabinoids, dopamine and norepinephrine aangemaakt (The pleasures of play: pharmacological insights into social reward mechanisms) Louk J.M.J. Vanderschuren. Nu vroeg ik mij af of er mogelijk een verband is tussen de gevoeligheid om drugs te gaan gebruiken c.q. gevoeligheid voor verslaving waarbij het mijn persoonlijke inschatting zou zijn dat bij kinderen die op jonge leeftijd veel ruimte gekregen hebben voor gevarieerd spel, dus meer gewend zijn aan deze stoffen, op latere leeftijd minder behoefte hebben aan het drugsgebruik omdat hun hersenen minder "enthousiast" zijn voor een surrogaat voor die stoffen. refertentie: Louk J.M.J. Vanderschuren (met Viviana Trezza, Petra J.J. Baarendse) van Department of Neuroscience and Pharmacology, Rudolf Magnus Institute of Neuroscience, University Medical Center Utrecht, en Department of Animals in Science and Society, Division of Behavioural Neuroscience, Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht.