Is er een oorzakelijk verband tussen de onzekerheidsrelatie van Heisenberg en onzekerheid in het dagelijks leven ?

Aangezien zowel in het bepalen van plaats en snelheid in de quantummechanica als in gebeurtenissen in het dagelijks leven een mate van onzekerheid zit, vraag ik me af of die twee zaken met elkaar te maken hebben of dat de onzekerheid in gebeurtenissen in het dagelijks leven voortkomen uit het feit dat precies dezelfde situatie niet te reproduceren is (of nog een andere reden).