Is er een natuurlijke vervanger van olie en gas als brandstof. En: zo ja wat is dan de beste, minst milieuverontreinigende, en in de grootste hoeveelheden overal ter wereld aanwezig?

Gas en olie is er nog voor, denk ik, ongeveer 50 jaar. Daar komt nog bij dat het het milieu aantast. Dus: als we over 25 jaar een goede, niet milieubelastende vervanger zouden hebben die in grote hoeveelheden op de aarde aanwezig is, dan hoeven we de restanten van het gas en de olie ook niet meer te gebruiken en kan dat in de aarde blijven zitten.