Is er een machine die de lucht schoner kan maken/zuiver?

We zijn bezig met schone energie, schonere auto's, schonere zeeen etc etc.... Er mag niet meer gerookt worden in openbare ruimten.... wel op straat toch ook een openbare ruimte. Je moet bij de uitgang in een ziekenhuis door een rookgordijn..... Wat als een stinkende 2 tak motor mij voorbij rijdt en ik een hap weet ik veel wat naar binnen krijg. Als er smog is.... We zorgen voor schone uitstoot.... Lucht die uit Duitsland komt uit Engeland ..........