Is er een limiet dat jongeren informatie kunnen verwerken?

Ik ben als onderwijskundige werkzaam op het zonnige eiland Bonaire, Caribisch Nederland en heb leiding over het traject 'Sociale Kanstraject Jongeren'. We bieden tweede kans onderwijs waar jongeren de kans krijgen om alsnog zich te scholen. Afgezien de sociale problemen en andere obstakels zien we dat sommige jongeren snel aan hun taks zitten qua informatie opnemen én verwerken....