Is er een internet/wereldwijd netwerk denkbaar waar alle gegeven niet meer opgeslagen worden op storage, maar eeuwig (zolang daar behoefte aan is) getransporteerd en verplaats worden? Het netwerk (kabels en fibers) is de opslag!

(Big)Data groeit exponentieel. Storage is duur. Netwerkcapaciteit is er in overvloed. Waarom data niet opslaan in de netwerken en daar in laten rondcirkelen totdat iemand ze nodig heeft? Vergt nieuwe protocollen waar de gegevens over de data in het netwerkprotocol/pakket is opgeslagen.