Is er een betrouwbaar, valide scenario te beschrijven van de gevolgen (voor en nadelen voor de reële economie) van een verbod op verkoop van aandelen binnen bepaalde termijn tegen winst boven bijvoorbeeld normale bankrente

Uitgangspunt is dat sociale verschillen alleen door het algemeen belang worden gerechtvaardigd. De economische wetenschap moet zich veel minder bezighouden met hoe "het" financiële systeem functioneert, maar systemen beschrijven en ontwikkelen die bevorderen dat verrijking alleen mogelijk is als er maatschappelijke waarde wordt toegevoegd. Mijn vraag is slechts een mogelijke concretisering van zo'n agenda: investeren voegt waarde toe, bedrijven opkopen en uitkleden niet. Waar zijn aandelen voor bedoeld? Keuze voor politieke economie is geen keuze tegen de wetenschap.