Is er een aantoonbare relatie tussen de uitbuiting en onderdrukking door westerse mogendheden (kolonisatie) van 'onderontwikkelde' landen en de huidige deplorabele toestand waarin veel van deze landen zich nu bevinden?

Ik vraag me af in welke mate de huidige armoede en politieke onrust in ontwikkelingslanden en landen waar oorlog woedt direct of indirect te wijten zijn aan het handelen van onze voorouders. Denk aan kolonisatie, slavernij, handelsblokkades. Is de huidige vluchtelingenstroom bijvoorbeeld een direct dan wel indirect het gevolg van de uitbuiting en/of economische uitsluiting of is deze relatie niet aan te tonen?