Is er bewijs voor het bestaan van de ziel als entiteit die losstaat van het fysieke lichaam?

een vraag die voor iede mens relevant is en waar sinds mensenheugenis al het hoofd over gebroken wordt. Binnen verschillende stromingen, filosofieen en reliegies bestaan er theorieen over. Een vraag waarop het antwoord de mens zijn visie op leven en dood zal veranderen. Het bewijs voor het aanwezig danwel afwezig zijn van de ziel zet alle fysieke dingen die wij kennen in het leven in een ande daglicht.