Is een toekomstvisie voor Nederland mogelijk?

Veel in ons leven en wat er gebeurt in de wereld waarin we leven lijkt toevallig. Onze meningen lijken vaak ad-hoc bepaald te worden. Ook de politiek lijkt vaak ad-hoc te zijn, te reageren op gebeurtenissen en daar weinig greep te hebben. Is het niet mogelijk wat meer stuur te krijgen op de toekomst. In de wetenschap zijn er diverse methodieken om zo'n "outlook" te maken. Een brede discussie zou wellicht wat meer stuur op onze toekomst geven.