Is een steady state economie mogelijk?

Het lijkt een wetmatigheid dat de economie altijd moet groeien. Zodra de economische groeicijfers teruglopen brengt dat onherroepelijk grote problemen met zich mee. Een simpel wiskundig sommetje laat echter zien dat er geen duurzame groei bestaat; een exponentiele toename leidt zeer snel tot astronomische getallen. Fysische en chemische processen lopen uiteindelijk uit de hand bij aanhoudende groei. Constante groei van de wereldeconomie zal dus vroeg of laat leiden tot uitputting van onze aarde. De hamvraag is dus of en hoe de economie in een steady state kan worden gebracht. Dat wil dus zeggen een economie die relatief stabiel is en hooguit beweegt met de verandering in de bevolkingsgrootte (die men dus ook moet zien te stabiliseren), zonder dat dit een algehele stilstand van het economisch verkeer betekent.