Is een hechtingsstoornis een belangrijke oorzaak van psychosomatische klachten (solk) en is dit een basis voor behandeling

Een gestoorde vroegkinderlijke ontwikkeling leidt via de amygdala tot een verstoord evenwicht tussen sympathicus en parasympathicus. Dit wordt al benoemd in noot 11 van de NHG standaard SOLK. Als dit een belangrijke oorzaak is van SOLK klachten is het goed de therapie daar ook op af te stemmen