Is een geboorteakte een contract met de overheid ?

Wanneer een mens geboren is en er nog geen akte is opgemaakt zou het dus geen rechten en plichten hebben (volgens personen- en familierecht) behalve het erfrecht. In de wet worden alleen natuurlijke personen genoemd en geen mensen. Daarmee krijgt het rechten en plichten (en valt dus onder de wet). Is daarmee de geboorteakte een contract om je aan de wet te houden? Is het geen contract maar is het iets "dat we met ons allen hebben afgesproken", dan is het toch in feite ook een overeenkomst? Mondelinge overeenkomsten zijn ook rechtsgeldig.