Is dyslexie te behandelen door op jonge leeftijd het handschrift van kinderen intensief te trainen en te verbeteren

Als (ex)docent Nederlands heb ik op school dikwijls geconstateerd dat dyslexie gepaard gaat met een gestoord slecht leesbaar handschrift. (ofschoon dat niet altijd zo is) Door het handschrift te veelvuldig trainen denk ik dat de woordperceptie eveneens verbeterd, temeer het handschrift het spoor is van de gesproken taal. De algemene taalvaardigheid zou hierdoor verbeterd moeten/kunnen worden.