Is de ziel/geest van de mens wetenschappelijk aantoonbaar? Kortom: bestaat de ziel?

Wat is er in onze hersenen opgeslagen waar we onze identiteit aan kunnen ontlenen? Is een mens alleen een lichaam of zijn we een lichaam en een geest? Zo ja, wat is die geest dan? Waar bestaat de geest uit? Heeft de geest en het lichaam een wisselwerking op elkaar?