Is de werkwijze die kunstenaars en ontwerpers hanteren van waarde voor innovatie in andere sectoren?

Kunstenaars en ontwerpers hebben in het verleden bijgedragen aan het signaleren en oplossen van maatschappelijke problemen en zijn een stimulans geweest voor innovatie in alle sectoren. Gebeurde dat door een bijzondere methode van creatie of was dat alleen een effect van het gerealiseerde werk? Gebeurde dit met opzet, per ongeluk of doordat anderen met het resultaat ervan aan de slag gingen? Artistieke maakprocessen, maakmethoden en resultaten worden geanalyseerd in hun werkzaamheid en relevantie voor de vragende context van buiten de kunsten.