Is de verlichting (circa 1650, stroming) een puur christelijk begrip of kunnen we deze ook binnen de Islam en andere geloven verwachten? Of is deze al bezig?

In de westerse wereld staat de Islam bekend als een streng geloof. Wetenschap lijkt een onbelangrijke rol te hebben, zo dook er onlangs een filmpje op van een Imam welke beweerde dat de zon om de aarde draait. De westerse wereld/het christendom kende de verlichting. Maar zal het ooit ondenkbaar zijn dat er een groep mensen is als ISIS wat het geloof opdwingt, of zal dit ondenkbaar zijn?

Bijbehorende clustervragen