Is de uitmoording van de Banda Eilanden door J.P. Coen als genocide te betitelen?

Een eeuw na dato staat de massaslachting onder de Armeniërs in Turkije volop in de belangstelling. Voorshands is er een patstelling tussen Turkije en westerse landen over het antwoord op de vraag of deze slachting als genocide betiteld moet worden. Het zou goed zijn als Nederland zich rekenschap gaf van zijn eigen verleden. Voor mij is het onbegrijpelijk dat in de hoofdstad zowel een tunnel als een haven naar J.P. Coen zijn genoemd. De kille berekening die hem bracht tot het uitmoorden van de bevolking van de Banda eilanden verschilt naar mijn mening niet wezenlijk van de kille berekening die drie eeuwen later Mehmet Talaat bracht tot de stelselmatige vernietiging van de Armeniërs in Turkije.