Is de relatief bekrompen behuizing van Nederlanders een factor bij de toename van het gebrek aan ruimdenkendheid?

Nederlanders staan bekend als een volk dat vanouds openstaat voor andere landen, culturen en mensen. Hier is de afgelopen 20 jaar verandering in gekomen. De invloed van xenofobe partijen, groeperingen en mensen is groter geworden, terwijl we juist leven in een global village. In vergelijking met het ons omringende buitenland, met name Duitsland, is onze behuizing klein en leven we in een ruimtelijk tamelijk beperkte omgeving. Op welke manier beinvloedt dit ons denken en doen?