Is de mate van taalbeheersing van invloed op het beleven van geluk?

Heb je een vorm van gesproken of geschreven taal nodig om gelukkig te kunnen zijn? Als geluk door taal bereikbaar is, en dat vermoed ik, dan moet daar meer aandacht aan besteed worden. Daar zou het in het basisonderwijs al mee begonnen moeten worden. Naast het rekenen ook creatief-taalonderwijs hoog op de agenda plaatsen. Speels en creatief in taal onderwijzen kan door ruimte te maken voor bijvoorbeeld de (digitaal) poëzie-album, tekstschrijven voor muziekles, en opstellen schrijven. En deze te vrijwaren van spellingscontrole.