Is de kunstmatige uitvoering van de fotosynthese efficient mogelijk ?

Dat zou zowel energetisch als milieutechnisch een grote stap voorwaarts zijn. Omdat CO2 samen met water weer wordt omgezet in glucose plus zuurstof. Volgens de reactievergelijking: 6CO2 + 6HO2 -- C6H12O6 + 6O2 In de natuur gebeurt dit onder invloed van zonlicht mbv chlorophyl in de groene plantencel. Mogelijk is een analoog proces mogelijk, dezelfde omzetting, maar dan geregistreerd en kunstmatig naar behoefte.