Is de Islam een religie of een ideologie?

De merkwaardige gedeugconstructie van de regering Rutte I kwam (althans officieel) tot stand omdat de PVV en de andere twee partijen het over de natuur van de islam niet eens werden: was het nou een religie of een ideologie? De vraag naar de natuur van de monotheïstische religies -- niet alleen de Islam, maar ook het Joden- en Christendom, is niet alleen in politiek opzicht belangrijk, maar ook historisch, maatschappelijk en filosofisch. Wat onderscheidt eigenlijk een religie van een ideologie? Waarom zou de ene religie meer ideologisch zijn dan de andere? En stel dat religies allemaal ideologisch waren, waarom zouden we dan sommige religies steunen of tolereren (b.v. het Nederlandse Protestantisme), en andere niet (b.v. de Islam)? Antwoorden op deze vragen hebben een belangrijke impact op de manier waarop overheid en maatschappij met religies moet omgaan.